Diplôme BEP: Immeuble BEP 131% Borelli, 6965 Cadro-Lugano (TI)